มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    
logoprc2       

ing6

การอ่านจับใจความ
การอ่านเพื่อจับใจความ คือการอ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอข้อคิดเห็นอะไร
การอ่านจับใจความ เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอ จึงจะทำให้อ่านได้รวดเร็ว
แล้วจับใจความได้อย่างถูกต้อง ทักษะที่จำเป็นก็คือ การค้นหาความสำคัญของเรื่องและการสรุป
เพื่ื่อให้ได้้มา ซึ่งแนวคิด นอกจากนี้การพิจารณาหาจุดมุ่งหมายของของผู้เขียนว่าข้อความใด
เป็นประเด็นหลักเป็นใจความสำคัญหลัก และข้อความใดเป็นใจความรองที่เป็นข้อมูล สนับสนุนใจความ
หลักให้ชัดเจน ยิ่งขึ้น
ในเบื้องต้นท่านจึงควรฝึกอ่านข้อความแล้วจับความให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการ
บอกสิ่งใดลองทำแบบฝึกด้านล่างนี้เพื่อทดสอบการอ่านจับความของท่านก่อนสิคะ
  
 
             ให้อ่านข้อความที่กำหนดให้ี้แล้วบอกว่าเป็นความหมายของคำใด

โดยให้คลิ้กเลือกคำตอบเมื่ออ่านข้อความนั้นจบ

ถ้าได้คะแนน ต่ำกว่าึ 7 คะแนน ควรกลับไปทำแบบทดสอบใหม่อีกครั้งค่ะคลิ้กที่นี่

ถ้าทำได้ 8-10 คะแนนนับว่าอ่านได้ดีแล้วค่ะ คลิ้กที่นี่ เพื่อไปแบบฝึกต่อไป

hearts