มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล   คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    
logoprc1       

ing2

การอ่านวิเคราะห์คำ เป็นการฝึกโดยให้ผู้อ่านฝึกวิเคราะห์คำในประโยค โดยการพิจารณาจนสามารถบ่งชี้ได้ว่า คำใดใช้ผิดความหมาย คำใดใช้ไม่เหมาะสม  คำใดใช้ไม่ถูกตามหน้าที่ของคำ หรือคำใดใช้แล้วให้ความหมายไม่ชัดเจน ผู้อ่านจะต้องแก้ไขเสียใหม่ให้ถูกต้อง

 rose

จงอ่านและพิจารณาคำต่างๆที่ปรากฏในประโยคต่อไปนี้  แล้วบอกว่าคำใดบ้างที่ใช้ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายด้วยว่าไม่ถูกอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร

  1.  อย่าลืม 19 เมษายนนี้  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย

  2. สมชายเป็นชนชั้นกรรมกร จึงอยู่ในฐานะอดมื้อกินมื้อ

  3.  ลลิตาเป็นคนที่มีกริยามารยาทเรียบร้อยที่สุดในโรงเรียนนี้

  4. แผ่นดินไหวที่อินโดนิเซียทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปถึง 2,000 คน บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายอย่างประมาณค่ามิได้ นับเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติครั้งร้ายแรง

  5. ในเวลาช่วงเช้าและเย็นแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือสัญจรไปมาแน่นหนามาก

  6. สมศักดิ์  ลูกแสนเพชร หาโอกาสที่คู่ชกเผลอเสยหมัดไป จนกรรมการนับ 9

  7. ผู้แต่งนวนิยายเรื่องนี้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละครแต่ละคนได้อย่างดี

  8. อาจารย์แนะนำว่าการเขียนเรียงความควรใช้ภาษาที่ถูกหลักไวยากรณ์ แต่สละสลวย

  9. กรุงเทพมหานครวางแผนบูรณะอาคารเก่าเพื่อให้ทัศนวิสัยของเกาะรัตนโกสินทร์งดงามยิ่งขึ้น

  10. ห้างโลตาสกำลังลดราคาสินค้าหลายชนิดในเดือนนี้  เราควรรีบซื้อตุนไว้นะ น้ำลดตอผุดแบบนี้

 

คลิ๊กที่นี่  เพื่อตรวจคำตอบ