มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ถนนเพชรเกษมกม.242ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032-618-500 แฟกซ์ 032-618-570

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข่าวสมัครงาน

E-mail Print PDF

ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2557……………………ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล             มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดสำนักงานการศึกษาทางไกล  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

.สนใจสอบถามรายละเอียด 032-618500 ต่อ 4012

หลักฐานและการรับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อขอสมัครได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ   ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล  เขต  ๔  สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล  งานบุคลากร           ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่  25  มิถุนายน  2557  ถึงวันที่  18  กรกฎาคม  2557   (เว้นวันหยุดราชการ)    โดยขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
๑.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา  และ  สำเนาใบปริญญาบัตร
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ไม่หมดอายุ)
๔. ใบรับรองแพทย์
๕. หลักฐานการผ่านการตรวจคัดเลือกการเป็นทหาร
๖. รูปถ่ายหน้าตรง  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป
สอบคัดเลือก วันที่  23  กรกฎาคม   2557
เวลา  ๑๓.๓๐  น.
ประกาศผล วันที่   28  กรกฎาคม  2557
เวลา  ๑๖.๐๐  น.  เป็นต้นไป
บริเวณเขต  ๔  สวนสน  และ  บริเวณเขต  ๓
เขาพิทักษ์
รายงานตัวและปฏิบัติงาน วันที่   1  สิงหาคม  2557
เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ณ  ห้องงานบุคลากร
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
---------------------------------
ปฎิบัติงานที่ สำนักงานการศึกษาทางไกล       จำนวน ๑  อัตรา
ตำแหน่งที่   พนักงานสถานที่
คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่  4
อัตราค่าจ้าง เดือนละ   8,690.-  บาท   ค่าครองชีพอีกเดือนละ  ๑,๐๐๐.-  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ชาย หรือ หญิง  (หากเป็นชายต้องพ้นพันธะทางทหาร)
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่  4
๓. มีอายุไม่เกิน  ๔๐  ปี
๔. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์อันดี
๕. มีประสบการณ์ด้านความรู้ความสามารถ  ในเรื่องการสรุปหรือจัดทำรายงานข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ ของงานอาคารสถานที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ควบคุมดูแลรักษาความสะอาด การใช้พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร สำนักงานการศึกษาทางไกล  เขต  ๑  วังไกลกังวล
๒. ดูแลสภาพแวดล้อมทั่วไป  ตกแต่งและตัดแต่งต้นไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร  สำนักงานการศึกษาทางไกล
๓. จัดส่งสื่อการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล  ไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมลุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Last Updated on Friday, 27 June 2014 11:27  

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday195
mod_vvisit_counterYesterday644
mod_vvisit_counterThis week195
mod_vvisit_counterLast week4023
mod_vvisit_counterThis month19153
mod_vvisit_counterLast month22621
mod_vvisit_counterAll days1089792

วีดิโอแนะนำ


Valid XHTML 1.0 Transitional