ติดต่อเรา

Tuesday, 12 August 2008 23:50 administrator
Print

เขต 1 สำนักงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โทร.032-520-483 แฟกซ์.032-520-482

เขต 2 โรงแรมชมคลื่นและสถานปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว โทร.- แฟกซ์.-(ปิดปรับปรุง-ก่อสร้าง)

เขต 3 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว โทร.032-618513 แฟกซ์.032-618-560

เขต 4 -สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล โทร.032-618500 แฟกซ์.032-618-570

 

 

-คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร.032-618500 ต่อ 4071,4070 แฟกซ์.032-618-500 ต่อ 4071

 

-คณะบริหารธุรกิจ โทร.032-618500 ต่อ 4048,4050 แฟกซ์.032-618-500 ต่อ 4048

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร.032-618500 ต่อ 4042 แฟกซ์.-

-คณะศิลปศาสตร์ โทร.032-618500 ต่อ 4805,4808 แฟกซ์.-

Last Updated on Wednesday, 01 June 2011 10:04