LANGAUGE ::
เมนูหลัก
 
เวปไซด์วิศวกรรมโยธา
 
วิศวกรรมโยธาประเทศไทย
 
 
ค้นหาที่ Google

Last Updated : Mon, 13-Jul-2009

ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วังไกลกังวล ...........
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หลังจากปรับโครงสร้างตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อปีการศึกษา 2548 จึงได้มีการจัดตั้งสาขาวิชา -
วิศวกรรมโยธา วังไกลกังวล ขึ้น ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วังไกลกังวล ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ คือ อาจารย์ดร.สาธร เพ่งผล จบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology, Japan)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับบริษัทปูซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ปูนช้าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการแข่งขัน "คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 9" ขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยในงานนี้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วังไกลกังวล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 3 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 31 ทีม
 
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2549
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2549
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
วันที่ 19 - 20 เมษายน 2550
ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2550
ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2550
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2550
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2551
ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2551
คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาไปดูงาน ณ โครงการก่อสร้างทางยกระดับด้านทิศใต้สนาม -
บินสุวรรณภูมิเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2550

นักศึกษาไปทัศนศึกษาดูศิลปะของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2551

คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สะพานข้ามแม่น้ำตั้ว ในเมืองเฟิงหวง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ถล่มครืนถล่มลงมา ขณะคนงาน 126 คนกำลังก่อสร้าง ถูกสะพานทับตาย 28 คน บาดเจ็บมากกว่า 22 คน โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อจีนกำลังเร่งซ่อม สร้างสะพานชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐาน
สะพานข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ เกิดถล่มครืนถล่มลงมา ขณะที่ยังมียวดยานแล่นผ่านไป มาตามปกติ ยังผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 9 คน บาดเจ็บกว่า 60 คน รวมทั้งมีรายงานผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 20 ราย
ได้เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิดที่หลายๆคนไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้ที่กลางกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นั่นก็คือการถล่มลงมาอย่างกระทันหันของหลังคาคอนกรีต เนื่องจากไม่สามารถทานน้ำหนักของหิมะที่ทับถมอยู่ได้
   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
Web Master: Asst.Prof.Chusak Kererat, kererat_kkw@hotmail.com, 032-618542